Informacja Zarządu Spółki


Plan połączenia spółek CS Group Polska Sp. z o.o. i ClearSense S.A. Sp.k.

Zarząd komplementariusza spółki ClearSense S.A. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 69, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334241, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 1030), że w dniu 30 października 2015 r. w Warszawie został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia spółek działających pod firmami: CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ClearSense S.A. Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Plan połączenia spółek CS Group Polska Sp. z o.o. i ClearSense S.A. Sp.k.– plik pdf do pobrania